EERLIJK ETEN
UIT DE STREEK

DUURZAAM . LOKAAL . GEZOND

ONZE PRODUCENTEN

EERLIJK ETEN UIT DE STREEK

De zoektocht naar een regionaal duurzaam voedselsysteem vraagt om samenwerking tussen producenten en consumenten. Wij gaan samen met de boeren en de consumenten de uitdaging aan om dagelijks te eten uit de streek. Lekker, gezond en duurzaam. En met een eerlijke prijs voor de producent en betaalbaar voor de consument.

HET INITIATIEF

Het initiatief Eerlijk Eten uit de Streek is ontstaan uit een groep consumenten en producenten. Zij zien in dat het belangrijk is om producent en consument dichter bij elkaar te brengen.

Veel consumenten zien voedsel als vanzelfsprekends. Iets dat oneindig en goedkoop beschikbaar is. Voedselzekerheid is echter een kostbaar en waardevol gegeven. Steeds meer mensen hebben moeite met het verplaatsen van voedsel en veevoer over grote afstanden en de afhankelijkheden en kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt. Kringlooplandbouw en eten uit de streek dragen eraan bij om die kwetsbaarheid kleiner te maken. Wij beginnen met een regionale aanpak van deze uitdaging: Eerlijk Eten uit de Streek.

MEER OVER HET INITIATIEF

ONZE PRODUCENTEN