EERLIJK ETEN UIT DE REGIO

De zoektocht naar een regionaal duurzaam voedselsysteem vraagt om samenwerking tussen producenten en consumenten. Wij gaan samen met de boeren en de consumenten de uitdaging aan om dagelijks te eten uit de streek. Lekker, gezond en duurzaam. Lokaal voedsel met een eerlijke prijs voor de producent en betaalbaar voor de consument. Dan wordt boodschappen doen weer een uitje!

DOE MEE

De kerngroep Eerlijk Eten uit de Streek (EES) en andere actieve vrijwilligers hebben samen een permanente levering van streekproducten opgezet, via abonnementen op groenten, eieren en zuivel en losse producten in de webshop. Uiteraard vanuit onze missie en visie, dus ook samen met consumenten en producenten. Doe mee!

ONZE ABONNEMENTEN

HET INITIATIEF

Het initiatief Eerlijk Eten uit de Streek is ontstaan in de Valleiregio vanuit een groep consumenten en producenten. Zij zien in dat het belangrijk is om producent en consument dichter bij elkaar te brengen.

Het kopen van voedsel is heel vanzelfsprekend. Iets dat oneindig beschikbaar is. Voedselzekerheid is echter een kostbaar en waardevol gegeven. Steeds meer mensen hebben moeite met het verplaatsen van voedsel en veevoer over grote afstanden en de afhankelijkheden en kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt. Kringlooplandbouw en eten uit de streek dragen er aan bij om die kwetsbaarheid kleiner te maken. Wij beginnen met een regionale aanpak van deze uitdaging: Eerlijk Eten uit de Streek.

MEER OVER HET INITIATIEF

Maak kennis met onze producenten

De bijen, die onmisbaar zijn in de natuur, maar ook in de landbouw en fruitteelt! Bijen voeren namelijk ontzettend belangrijk werk uit, bijvoorbeeld in de boomgaarden. Ze zorgen ervoor dat er tijdens de bloembezoeken bevruchting plaats vindt. In de 40-dagen periode leverde De Valksche Bijenhof de honing. We interviewden Gerard van de Braak van Valksche Bijenhof om meer te weten te komen over de rol van bijen en zijn bedrijf.

LEES MEER

ONZE PRODUCENTEN