EERLIJK ETEN
UIT DE STREEK

DUURZAAM . LOKAAL . GEZOND

HET INITIATIEF

Het initiatief Eerlijk Eten uit de Streek is ontstaan in de Foodvalley uit een groep consumenten en producenten. Zij zien in dat het belangrijk is om producent en consument dichter bij elkaar te brengen.

HET HUIDIGE VOEDSELSYSTEEM

Het kopen van voedsel is heel vanzelfsprekend. Iets dat oneindig beschikbaar is. De huidige voedselproductie en -consumptie hebben behoorlijke invloeden op onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan verlies aan biodiversiteit door monoculturen, stikstof, overbemesting en bestrijdingsmiddelengebruik en gezondheidsproblemen door fijnstof uitstoot en het eten van ongezonde (bewerkte) voeding. Daarnaast vinden steeds meer mensen dierenwelzijn, diergezondheid en het landschap belangrijke thema’s. Bovendien brengt het verslepen van voedsel en veevoer over grote afstanden afhankelijkheden en kwetsbaarheden met zich mee. Kringlooplandbouw en eten uit de streek dragen eraan bij om die kwetsbaarheid kleiner te maken.

Eerlijk Eten uit de Streek gaat de uitdaging aan om het systeem dat ons van voedsel voorziet te veranderen door samenwerkingen aan te gaan tussen consumenten en producenten.

DE DOELEN VAN EERLIJK ETEN UIT DE STREEK

Het doel van Eerlijk Eten uit de Streek is dat consumenten en producenten samen werken aan een duurzaam voedselsysteem, waarbij een groot deel van de dagelijkse voeding uit de streek komt. De boer krijgt een eerlijke prijs voor zijn producten en de consument betaald naar waarde voor het eten uit de streek. De waarde van ons voedsel is niet alleen de prijs, maar ook hoe het geproduceerd wordt, welke milieu, dierwelzijn en klimaat belastingen brengt de productie met zich mee, hoe beïnvloed het onze gezondheid en ons welzijn en wat betekent het voor de leefomgeving zoals o.a. het landschap.


Door nauw contact tussen producent en consument willen we gezamenlijke doelen ten aanzien van de productie van het voedsel bewerkstelligen. Daarnaast zullen de producenten en consumenten samen de waarde van het voedsel uit de streek in kaart brengen, zowel prijstechnisch als de waarde die het voor de leefomgeving heeft. Samen bepalen ze welke waarde(kosten versus baten) er toegevoegd moet worden voor verduurzaming van de regionale landbouw zoals: de aanpak van voedselverspilling, duurzamere productie, verwerking en transport.

ETEN UIT DE STREEK VOOR IEDEREEN

Met actieve consumenten en producenten werken we aan een eenvoudige vorm van wekelijkse levering. We verkennen verder samenwerkingsmogelijkheden in de regio op het gebied van digitaal systeem, logistiek en verwerking. Daarnaast werken we aan een bedrijfsmodel.

40-dagen eten uit de streek challenge

We zijn gestart met actieve consumenten en producenten om de eerste editie van 40-dagen Eten uit de Streek challenge in het najaar van 2020 te organiseren. Dit was een succes.

Deze 40-dagen challenges zullen twee keer per jaar worden gehouden. Hiermee betrekken we steeds nieuwe consumenten en producenten bij Eerlijk Eten uit de Streek. De volgende 40-dagen challenge zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Kijk hier voor een meer informatie en een terugblik op de challenge.

SAMEN AL DOENDE LEREN

Tijd om de handen ineen te slaan en samen te gaan werken aan een duurzaam regionaal voedselsysteem. Eerst met een eenvoudige vorm van wekelijkse levering van producten uit de streek en daarvan leren. En zo stap voor stap toegroeien naar een systeem waarbij vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd en consumenten grotendeels uit de streek kunnen eten.
Met de 40-dagen Eten uit-de Streek challenges betrekken we steeds nieuwe consumenten en producenten.

Laat je e-mail adres achter om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Ook kun je als producent en als consument actief meehelpen het voedselsysteem te veranderen. Wil jij meedenken in de ontwikkeling van dit initiatief? Of heb je kwaliteiten die je graag inzet? Bijvoorbeeld bij het organiseren van de challanges, meedenken over het bedrijfsmodel of het kunnen helpen met de nieuwsbrief, de website en Facebook? Laat het weten door je aan te melden.
Momenteel kunnen we praktische hulp gebruiken bij het vervoeren, inpakken en uitgeven van de kerstdiners uit de streek. Heeft u tussen 18 en 24 december aanstaande een dagdeel over om ons te helpen dan horen we dit graag.

GOED INITIATIEF!

Een duurzame manier van voedselproductie en -consumptie begint bij mij!

Ik meld me aan

DE INITIATIEFNEMERS

De intiatiefnemers van het concept 40 Dagen Eten uit de Streek zijn IJsbrand Snoeij, Renze Holwerda, Marlies Knol en Jurrien Rossien. Daarnaast is er een kerngroep opgericht van consumenten, producenten, investeerders en leveranciers. Dit zijn:

 • Gert van Middendorp (Vanelly, melkveehouderij en zuivel- en kaasmakerij met Landwinkel)
 • Marjanne Borren (De Lankerenhof, biologisch legpluimveebedrijf)
 • Jantine van de Kraats (BoerenBok, bokkenhouderij)
 • Marlies Knol (consument en voorheen Gemeente Barneveld)
 • Renze Holwerda (consument)
 • Bart Boon (Ecofields, biologische kalverhouderij en slagerij)
 • Harry Rijken (consument)
 • Peter Verburgh (Partycentrum de Molen)
 • Stichting Ede Marketing (marketing & communicatie)
 • Rogier Spierenburg (Rabobank Gelderse Vallei)
 • Susanna Butterman (Gemeente Ede)

ONZE PRODUCENTEN