EERLIJK ETEN
UIT DE STREEK

VOGELGRIEP

kippen

Wat is Vogelgriep

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee zoals kippen of kalkoenen maar ook bij wilde vogelsoorten zoals eenden en duiven. Vogelgriep kan door veel verschillende virustypen veroorzaakt worden. Sommige virustypen kunnen in zeldzame gevallen ook overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Mensen die ziek worden krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking (conjunctivitis). Pluimvee of vogels worden na infectie snel ziek, vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. Vrijwel ieder jaar wordt in Nederland wel vogelgriep vastgesteld bij een of meer pluimveebedrijven. In veel gevallen worden bedrijven dan geruimd en geldt een tijdelijke ophokplicht en vervoersverbod in een zone om het bedrijf met de besmette vogels.

Lees hier RIVM meer over de vogelgriep.

eieren

Gevolgen voor onze leveranciers

Twee van onze producenten liggen in de 10 km zone – wat betekent dat er vervoersbeperkingen zijn én dat de (vrije-uitloop)kippen verplicht binnen moeten blijven. In de EU is afgesproken dat als de ophokplicht langer dan 16 weken duurt, vrije-uitloopeieren niet meer onder die naam verkocht mogen worden. Ze moeten dan afgewaardeerd worden naar scharreleieren. Dat betekent dat ook eieren van bedrijven met 2 sterren Beter Leven keurmerk moeten worden verkocht als eieren met 1 ster. Het afwaarderen van eieren de vrije-uitloopboeren kost geld. Dit betekent dat de pluimveehouders dezelfde prijs krijgen voor de afgewaardeerde eieren.
Sinds 16 februari zijn de vrije-uitloopeieren van Van Ginkel dan ook afgewaardeerd tot scharreleieren.
Leverancier Kip van de Boer mag geen kuikens ontvangen, waardoor het bedrijf ‘leeg’ staat. Na opheffing van het vervoersverbod, mogen na een bepaalde periode weer kuikens aangevoerd worden. Acht weken later zijn dan de eerste kuikens weer slachtrijp om verkocht te mogen worden. Voor onze webshop Eerlijketenuitdestreek betekent dit dat voorlopig geen vlees van Kip van de Boer besteld kan worden.