EERLIJK ETEN
UIT DE STREEK

DUURZAAM . LOKAAL . GEZOND

De organisatie

Eerlijk Eten uit de Streek is een stichting, die is ontstaan uit een initiatiefgroep van producenten, consumenten en enkele organisaties.
We hebben voor ogen dat duurzaam voedsel uit de streek voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is en de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten.
Om dat te bereiken moeten consumenten en producenten een langduriger verbinding met elkaar aangaan. Verantwoordelijkheid, vertrouwen en transparantie zijn belangrijk om vanuit en aan te werken.
Samen zetten we stappen naar een duurzaam regionaal voedselsysteem.
Uit de initiatiefgroep is een kerngroep ontstaan. Zij hebben als uitvoerende organisatie de eerste 40 dagen Eren uit de Streek-challenge georganiseerd. Daarvoor hebben ze bestuursleden gezocht en een stichting opgericht. Daarnaast is er een klankbordgroep gevormd.
Maak hieronder kennis met de bestuursleden.

De initiatiefnemers

De intiatiefnemers van het concept 40 Dagen Eten uit de Streek zijn IJsbrand Snoeij, Renze Holwerda, Marlies Knol en Jurrien Rossien. Daarnaast is er een kerngroep opgericht van consumenten, producenten, investeerders en leveranciers. Dit zijn:

 • Gert van Middendorp (Vanelly, melkveehouderij en zuivel- en kaasmakerij met Landwinkel)
 • Marjanne Borren (De Lankerenhof, biologisch legpluimveebedrijf)
 • Jantine van de Kraats (BoerenBok, bokkenhouderij)
 • Marlies Knol (consument en voorheen Gemeente Barneveld)
 • Renze Holwerda (consument)
 • Bart Boon (Ecofields, biologische kalverhouderij en slagerij)
 • Harry Rijken (consument)
 • Peter Verburgh (Partycentrum de Molen)
 • Stichting Ede Marketing (marketing & communicatie)
 • Rogier Spierenburg (Rabobank Gelderse Vallei)
 • Susanna Butterman (Gemeente Ede)

Marlies Knol - voorzitter

Marlies werkte de afgelopen 10 jaar als beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling bij gemeente Barneveld. Ze zette zich in voor duurzame voedselvoorziening in de regio. Marlies is mede-initiatiefnemer van Eerlijk Eten uit de Streek en de 40-Dagen challenge.

“Ik zie de potentie van dit initiatief. Daarom zet ik me nu als vrijwilliger in voor Eerlijk Eten uit de Streek,” vertelt Marlies. “Onze voedselvoorziening lijkt vanzelfsprekend, maar de huidige voedselproductie is kwetsbaar en bedreigt op termijn onze voedselzekerheid. We zijn afhankelijk van andere landen en met niet-duurzame productieprocessen ondermijnen we de voedselproductie van de toekomst.

Het wordt dus hoog tijd dat consumenten en producenten samenwerken om gezond en duurzaam voedsel uit de streek tegen een eerlijke prijs aan te bieden. Ik draag daar graag aan bij door mijn netwerk, kennis, en ervaring in te zetten.”

Poppe Braam - Penningmeester

In 1980 begon Poppe als bio-pionier met biologische landbouw en is daar 40 jaar later nog steeds actief mee bezig. Oorspronkelijk was hij boer in Friesland. Via zijn studie en andere stappen in de bio-landbouw kwam hij terecht in Voorthuizen. Zijn bedrijf DO-IT is al 30 jaar een gevestigde naam in Barneveld. DO-IT werkt met boeren in alle werelddelen. Sinds de coronapandemie kan Poppe niet meer reizen waardoor hij zich nu richt op duurzame lokale productie.

Poppe: “Als je bezig gaat met landbouw in Foodvalley valt op dat het eentonig en grootschalig is. Daarnaast is het moeilijk voor producenten om een fatsoenlijk inkomen te verdienen vanwege te lage prijzen. Tijd dus om de consument in contact te brengen met wat hem omringt: boeren en natuur en die twee met elkaar te verbinden. Vanaf het erf van boeren naar de buren met een korte keten en een verantwoorde prijs voor iedereen. Dat is mijn wens voor een groen en veilig 2021!”

Marcel Wijnen - secretaris

Marcel Wijnen zet zich graag in voor duurzaamheid in het algemeen. En duurzame voedselvoorziening is belangrijk om tot een duurzamere samenleving te komen. Door daar in je eigen omgeving mee bezig te zijn heb je daar zelf invloed op. Hij zet zich daarom graag in voor Eerlijk Eten uit de Streek. De eerste 40-dagen heeft hij als deelnemer ervaren wat het is om te eten uit de streek en ontdekt dat hij wel karnemelk lust. Met zijn kinderen ging Marcel in gesprek over wat ze zagen bij het ophalen van de kratten op de boerderij. En ze deden “wie het meeste uit de streek lust”.

Voor het nieuwe jaar hoopt Wijnen dat het leveren van eten uit de streek een structureler karakter gaat krijgen. ,,Daarvoor moet nog wel veel gebeuren. We hebben daar wel iets meer afnemers voor nodig dan honderd, maar we hoeven er ook niet meteen duizenden te hebben. Het zal een uitdaging worden om de consument ervan te overtuigen dat het goed is om iets meer voor je voedsel te betalen, als dit betekent dat de agrarische ondernemer meer kan investeren in duurzame productie. In de retail zie je dat de supermarkten de prijs bepalen en het grootste deel van de winst pakken, waardoor je massaproductie krijgt en de boer te weinig overhoudt. Wij proberen dit, op kleine schaal, te doorbreken.”

Ilona Baan - bestuurslid

Ilona is opgegroeid in de regio en heeft een passie voor de landbouwsector, voeding en sociale verbindingen die daaraan vastliggen. Lokale initiatieven kunnen daar kracht aan bijdragen. Daarom zet ze zich graag in voor de Stichting. Tijdens de 40-Dagen challenge was ze verrast door het gevarieerde aanbod in de boxen.

“We denken vaak van onze regio dat het een vrij eenzijdig gebied is wat betreft voedselaanbod. Je ziet hier immers vooral veehouderijbedrijven. Ik kocht mijn eieren, zuivel en vlees meestal in de buurt direct van de boerderij of landwinkel. Ik was daarom ook echt verrast door de diversiteit aan groenten en graanproducten tijdens de 40-Dagen challenge. Ik wist niet dat er zelfs regionaal quinoa wordt geteeld! Er zijn nog voldoende uitdagingen om het aanbod jaarrond te realiseren, maar het toont wel de potentie van het gebied.”

Met het oog op sociale verbinding rondom voeding en landbouw zijn lokale initiatieven van belang, aldus Ilona. “Mensen zijn steeds meer op zoek naar gezonde en verantwoorde voeding, maar ook naar de herkomst van hun eten. Ik vind lokaal eten belangrijk omdat ik weet waar het vandaan komt en de ondernemers erachter ken. En deze waarden komen extra naar voren bij een initiatief als Eerlijk Eten uit de Streek. Ik hoop dat we met consumenten en ondernemers veel van elkaar gaan leren, ook over eerlijke prijzen en duurzaamheid.”

KOM JIJ ONS VERSTERKEN?

Heb jij meegedaan met de 40-Dagen challenge en wil je je graag inzetten voor Eerlijk Eten uit de Streek? Dan zoeken wij jou! Aanmelden kan via info@eerlijketenuitdestreek.nl.

ONZE PRODUCENTEN