DE LANDOUW

OVER DE PRODUCENT
Frank van den Berg van De Landouw is in 2019 begonnen met het telen van groente in De Glind, een dorp in de gemeente Barneveld. Frank kwam tijdens zijn opleiding in aanraking met de zoektocht van agrarische bedrijven naar nieuwe inkomstenbronnen. Eén van deze ontwikkelingen is het bieden van zorg. Zo kwam hij zelf terecht bij boerderij ‘t Paradijs waar hij acht jaar ervaring heeft opgedaan in de kleinschalige groenteteelt. Toen de Rudolphstichting (opvang moeilijk opvoedbare kinderen) in De Glind grond in pacht uitgaf te gebruiken voor duurzame ontwikkeling kreeg Frank de kans om zijn eigen biologische groenteteeltbedrijf te starten. Hij heeft 10 hectare grond. Hiermee kan hij voldoende inkomen genereren en heeft hij de mogelijkheid om persoonlijk contact te houden met klanten en inwoners. Iets waar hij graag in investeert.

DUURZAAMHEID
Op dit moment is Frank nog druk bezig om de grond te leren kennen, het landschap te ontwikkelen en aan de biodiversiteit te werken. De gronden hebben een verschillende historie in hoe er met de bodem is omgegaan. De conditie is niet overal even goed. Bij een gezonde bodem heb je minder last van ziektes en plagen, dat heeft tijd nodig. Er worden nu volop maatregelen getroffen om de balans te herstellen. Is de grond bijvoorbeeld te zuur, dan wordt er kalk toegevoegd om dit tegen te gaan.

De percelen in De Glind hebben veel houtwallen, hagen en bosjes. Deze natuurlijke biodiversiteit is belangrijk. Het biedt namelijk bescherming tegen schadelijke insecten, omdat vogels insecten eten. In een polder zonder bomen en hagen heb je dat minder. Verder werkt Frank aan de biodiversiteit door aan wisselteelt te doen, niet te grote oppervlakte van één soort te verbouwen en het inzaaien van bloemenranden.

KORTE KETEN
Volgens Frank is een belangrijk deel van zijn werk het contact met de afnemers. Hij bouwt graag een relatie op om zo te weten te komen welke rassen het goed deden en waar te weinig of te veel van was. Zo kan hij zijn teelt beter afstemmen op de vraag. Met de informatie maakt hij een plan wanneer hij welke hoeveelheden en welke soorten en rassen gaat telen. En wanneer en waar hij welke gewassen gaat zaaien of poten.

MEER INFORMATIE

https://www.facebook.com/biologischetuinderij/

ONZE PRODUCENTEN

DOE JE MEE?

Lijkt het jou ook leuk om actief betrokken te zijn bij Eerlijk eten uit de Streek? Spreekt lokale voedselproductie en eten uit de korte keten jou aan? Krijg je zin om mee te bouwen aan een nieuw voedselsysteem in jouw buurt? Denk dan mee in de ontwikkeling, steek actief je handen uit de mouwen, meld je aan voor de volgende 40dagen challange of blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Een ieders inzet is van harte welkom!

IK MELD ME AAN