EERLIJK ETEN
UIT DE STREEK

DUURZAAM . LOKAAL . GEZOND

HET INITIATIEF

Het initiatief Eerlijk Eten uit de Streek is ontstaan in de Valleiregio vanuit een groep consumenten en producenten. Zij zien in dat het belangrijk is om producent en consument dichter bij elkaar te brengen.

HET HUIDIGE VOEDSELSYSTEEM

Het kopen van voedsel is heel vanzelfsprekend. Iets dat oneindig beschikbaar is. De huidige voedselproductie en -consumptie hebben een behoorlijke invloed op onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan verlies van biodiversiteit door monoculturen, stikstof, overbemesting, gebruik van bestrijdingsmiddelen, gezondheidsproblemen door fijnstofuitstoot en het eten van ongezonde (bewerkte) voeding.

MILIEUBELASTING

Daarnaast vinden steeds meer mensen dierenwelzijn, diergezondheid en het landschap belangrijke thema’s. Bovendien brengt het verslepen van voedsel en veevoer over grote afstanden afhankelijkheden en kwetsbaarheden met zich mee. Kringlooplandbouw en eten uit de streek dragen eraan bij om die kwetsbaarheid kleiner te maken.

UITDAGING

Eerlijk Eten uit de Streek gaat de uitdaging aan om het systeem dat ons van voedsel voorziet te veranderen door een verbinding aan te gaan tussen consumenten en producenten.

DE DOELSTELLING

Het doel van Eerlijk Eten uit de Streek is een eerlijk regionaal voedselsysteem in de regio FoodValley tot stand brengen met lokale producten, lokaal eten en eten uit de buurt. In dit voedselsysteem verbinden agrarische producenten en consumenten zich aan elkaar en voelen ze een gedeelde verantwoordelijkheid voor het lokale voedsel- en ecosysteem.

FOODVALLEY

Stichting Eerlijk Eten uit de Streek wil samen met producenten en consumenten werken naar een situatie waarin een groot deel van de consumenten in de regio FoodValley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) hun dagelijkse maaltijden gedurende 3-5 dagen per week grotendeels uit de streek eten.

KERNWAARDEN

  • Eerlijk
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Regionaal
  • Gezonde (w)aarde

De boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en de consumenten betalen naar waarde voor het eten uit de streek. De waarde van ons voedsel is niet alleen de prijs, maar ook hoe het geproduceerd wordt. Welke belastingen voor het milieu, dierwelzijn en klimaat brengt de productie met zich mee? Hoe beïnvloedt de productie onze gezondheid en ons welzijn, en wat betekent het voor onze leefomgeving en het landschap om ons heen?

WAARDEKETEN

Door rechtstreeks contact tussen producent en consument kunnen we gezamenlijke doelen ten aanzien van de voedselproductie bewerkstelligen. Producenten en consumenten bepalen samen de echte waarde van het voedsel uit de streek. Samen bepalen ze ook welke waarde (kosten versus baten) er toegevoegd moet worden om verduurzaming van de regionale landbouw tot stand te brengen. Bijvoorbeeld met betrekking tot voedselverspilling, duurzamere productie, verwerking en transport.

kist groentebox

ETEN UIT DE STREEK VOOR IEDEREEN

Met ingang van juni 2021 starten we met permanente levering van lokale producten.  Met actieve consumenten en producenten werken we aan een eenvoudige vorm van wekelijkse levering. We verkennen verder samenwerkingsmogelijkheden in de regio op het gebied van IT, logistiek en verwerking. Daarnaast werken we aan een bedrijfsmodel.

DE 40-DAGEN CHALLENGE

In het najaar van 2020 startten we de eerste editie van de 40-dagen Eten uit de Streek challenge. Dit was een succes. De 40-dagen challenge willen we twee keer per jaar houden. Het doel hiervan is om steeds meer consumenten en producenten bij Eerlijk Eten uit de Streek te betrekken. De volgende 40-dagen challenge vindt in het najaar van 2021 plaats. Kijk hier voor een meer informatie en een terugblik op de challenge.

SAMEN AL DOENDE LEREN

Tijd om de handen ineen te slaan en samen te werken aan een duurzaam regionaal voedselsysteem. Eerst met een eenvoudige vorm van wekelijkse levering van producten uit de streek. Daarvan kunnen we leren. En zo stap voor stap toegroeien naar een systeem waarbij vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd en consumenten grotendeels uit de streek kunnen eten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Ook kun je als producent en als consument actief meehelpen het voedselsysteem te veranderen. Wil jij meedenken over de ontwikkeling van dit initiatief? Of heb je kwaliteiten die je graag inzet? Bijvoorbeeld bij het organiseren van de challenges, meedenken over het bedrijfsmodel of helpen met de nieuwsbrief, de website of social media? Laat het weten!

GOED INITIATIEF?

Een duurzame manier van voedselproductie en -consumptie begint bij mij!

DOE MEE

ONZE PRODUCENTEN